Vazne prednosti YTRON-ZC

  • Rastvaranje ekstremno tesko rastvorljivih prahova u jednom prolazu.
  • Definisano delovanje mehanickih sila rezultira u STRETCHING efektu tj.
  • izduzivanju molekulskih lanaca sto dovodi do povecanja viskoziteta.
  • Izbor rotor/stator kombinacije prema zahtevima proizvoda.
  • Potpuno je iskljucena inkorporacija vazduha u praskastoj fazi.
  • Vreme po sarzi je minimalno.
  • Znacajno visi prinos zbog zahvaljujuci kontrolisanom vlazenju praha.
  • Napajanje iz velikih vreca i silosa je moguce
  • Postize se savrseno vlazenje proizvoda za najkrace vreme.
  • CIP i SIP mogucnosti.
Primer proizvoda: Karbopol
Primer proizvoda: Karbopol
Primer proizvoda: Ksantan
Primer proizvoda: Ksantan

Zadrzavanje disperzionih sposobnosti i efikasnog pumpanja omogucava da
dispergovanje bude efikasno i ponovljivo. 

Snaga primenjena od strane YTRON-ZC se koristi samo u potrebnom nivou pritiska pumpanja. Glavni deo energije je iskoriscen za efikasno dispergovanje cvrste supstance u tecnoj fazi.
Kombinacijom pumpi prema primeni mogu se dobiti vrhunski rezultati. Za male viskoznosti se koriste centrifugalne pumpe, za srednje i visoko viskozne proizvode koriste se pozitivne pumpe.
Za visoko viskozne proizvode, 80% ili vise energije se stedi u poredjenju sa konvencionalnim procesima.
To znaci: nije potrebno grejanje proizvoda iznad minimuma tokom dispergovanja, zahvaljujuci primenjenoj mehanickoj energiji. Vrhunski, postojani rezultati su postignuti u jednom prolazu. Proizvod postaje homogen, jednobrazan prolaskom kroz reaktorsku glavu. Nije potrebno by-pasovanje masine tokom procesa