Procesni zahtevi

Kada se prah nalazi u levku ByPass-a, silosu ili velikoj vreci, YTRON-Y je ukljucen. Ventil za prah se otvara i negativni pritisak kreiran od strane YTRON-Y glave povlaci prah i trenutno ga disperguje u homogenu tecnost. 
Iskljucena je mogucnost da prah pliva na povrsini tecnosti ili da se talozi na dnu suda. Da bi se sprecio ulazak vazduha ili tecnosti kroz ByPass cev, ventil za prah se zatvara odmah nakon uvlacenja praha. Kada se ventil zatvori, YTRON-Y se iskljucuje. 
Pojedini prahovi sa niskom rastvorljivoscu mogu biti direktno usisani iz vreca ili kontejnera. U ovom slucaju, mala kolicina vazduha je potrebna za fluidizaciju praha.