Klasicna mesalica

Konstrukcija bez stator i tube statora
(klasicna mesalica)

Faza 1

Pretezno radialno kretanje pomera samo mali deo cvrstih cestica.

Faza 2

Cvrste cestice su radijalno razbacane prema zidu suda. One se okrecu radijalno sa tecnoscu i taloze u centru. Vrtlog usisava ogromnu kolicinu vazduha, stvarajuci penu.

Faza 3

Radijalni tok uzrokuje separaciju komponenata. Iz tog razloga, ovo resenje ne moze da pruzi homogeno mesanje bez uvlacenja vazduha.

 

YTRON Y turbina sa usmerenim mlaznim tokom

YTRON-Y turbina sa usmerenim mlaznim tokom

Faza 1

Odmah nakon startovanja YTRON-Y, natalozene cestice su brzo suspendovane usled snaznog, aksijalno usmerenog mlaznog toka.

 

Faza 2

Cvrste cestice su homogeno suspendovane. Sedimentacija i uvlacenje vazduha je potpuno odstranjeno.

Faza 3

Stator, sa integrisanim usmerivacima toka, stvara dug, usmereni mlaz, bez rotacije prema dnu tanka. Mlazni tok omogucava da proizvod bude potpuno homogen.