Neki primeri prahova koji se mogu lako preradjivati:

Kakao
  • Akrilni polimeri
  • Agar-Agar
  • Aktivni ugljenik
  • Alginat
  • Bentonit glina
  • Celulozni etar (MC, CMC, HPMC)
  • Guar brasno
  • Hektorit
  • Lokust guma
  • Kakao prah