YTRON XC Princip

Prahovi i jedinjenja sa tendencijom da stvaraju gromuljice, mogu se kontinualno i efektno rastvoriti.
Ovo znaci da cak i u jednom prolazu mogu da se ostvare veoma visoke koncentracije. Prva faza u glavi reaktora stvara jak nedativni pritisak i uvlaci prah. Odmah posle kontakta sa tecnom fazom, mesavina dve faze je povucena pod uticajem XC pregradnih komora, sto doprinosi absorpciji tecnosti u prah. Druga faza izbacuje homogeno rastvoren proizvod.


Vazne prednosti YTRON-XC...

  • Potpuno rastvaranje prahova u jednom prolazu
  • Moguce su koncentracije do 40% u jednom prolazu
  • Nema uvlacenja vazduha, cak iako je vazduh prisutan u prahu pre usisavanja
  • Vreme po sarzi je minimalno
  • Visi prinos proizvoda obzirom na intenzivno vlazenje praha
  • Niski intenzitet mesanja usled velikog uticaja frekvencije, a umesto jakog mehanickog tretmana
  • Napajanje iz velikih vreca ili silosa
  • CIP i SIP