Az YTRON-ZC legfontosabb előnyei

  • Még az extrém nehezen átnedvesedő porok feltárása is egyszeri átengedéssel történik.
  • Meghatározott nyíróerő hatására a molekulaláncok megnyúlnak, ezáltal több kapcsolódást tesznek lehető vé, emelkedik a viszkozitás (STRETCHING®-effektus).
  • Az alkalmazásnak megfelelő résszélességű rotor/státor (forgórész-állórész) kombinációk választhatók.
  • Melléklevegő beszívása teljességgel kizárt.
  • Minimálisra redukálható a feldolgozási folyamatidő.
  • Jelentős megtakarítás érhető el a száraz anyagok intenzív feltárása következtében
  • Adagolás BigBag-ból vagy is silóból is problémamentesen lehetséges.
  • Tökéletesen átnedvesedett termékek érhetők el a legrövidebb idő alatt.
  • CIP és SIP opció lehetséges.

A diszpergálási- és szivattyú teljesítmények szétválasztása a diszpergálási folyamatot reprodukálhatóvá és gazdaságossá teszi.


AZ YTRON-ZC vel bevitt energia terméktovábbítás céljára csak nagyon csekély mértékben kerül felhasználásra. Jelentős részben a száraz anyagoknak a folyékony fázisban való benedvesítésére, intenzív diszpergálására szolgál.
A folyékony fázisban ideálisan alkalmazható szivattyúval kombinálva nagyon magas hatásfok elérése a cél. Alacsonyabb viszkozitáshoz centrifugális szivattyúk, magasabb és nagyon magas viszkozitáshoz pedig dugattyús szivattyúk alkalmazhatók.
A hagyományos feldolgozási eljárásokkal összehasonlítva a magas viszkozitásoknál 80% vagy akár még több energia is megtakarítható. Ez azt jelenti: a minimálisnál nagyobb mennyiségű mechanikai energiabevitel következtében nincs termékfelhevülés a diszpergálás során.
A reprodukálható eredmények általában már egyszeri termékátbocsátással elérhetők.
A termék a diszpergáló kamrán történő átbocsátása során homogén, egységes diszpergáláson vagy nyíráson megy keresztül. További átfolyást segítő géprészre, mely a terméktovábbítás céljára szolgálna, a diszpergáló szerszámoknál nincs szükség.