Az YTRON-Y ByPass működési alapelve

Olyan száraz anyagokat, melyeknek folyadékfázissal történő érintkezéskor nincsenek extrém tapadó tulajdonságaik (pl. liszt, kakó, kovasav, aktív szén, HPMC, dohánypor és még sok más anyagféleség, por, granulátum, stb.) a forgórész-állórész rendszer működése következtében kialakuló szívó hatású áramlás a folyadékszint alatt beszívja a speciális Y keverő fejbe, ahol pillanatok alatt, spontán és összecsomósodás nélkül átnedvesednek, szuszpendálódnak illetve feloldódnak.


A magas viszkozitású és nehezen oldódó folyadékok az YTRON ByPass segítségével közvetlenül a folyadékszint alatti speciális Y fejbe kerülnek injektálásra, és így a folyadék-fázisban azonnal feloldódnak, felhígulnak vagy emulgálódnak. A vezérsugaras áramlás az oldatot a teljes tartályban homogén elkeveri.A feldolgozás folyamata Ha a terméktárolóba, silóba, BigBagba vagy tölcsérbe elhelyeztük a terméket, kapcsoljuk be az YTRON-Y készüléket. A tároló csapjának nyitását követően az Y-fej szívóhatása a folyadékszint alatt lévő Y-fejbe szívja be közvetlenül a porokat, ahol azok pillanatok alatt, spontán és homogén módon feloldódnak és szétoszlanak a folyadékban.

Folyadékfelszíni lebegés, tartály fenekén való lerakódás illetve a forgó tengely által történő levegő beszívás ennél a feldolgozási módnál teljességgel kizárt. Ha a porok bekeverését követően azonnal nem zárnánk el a ByPass csapját, akkor levegő juthatna be a keverékbe, így ennek meggátolása érdekében a por elfogyásakor azonnal zárjuk a csapot. Eztuán az YTRON-Y kikapcsolható.

Bizonyos alacsony térfogatsűrűségű száraz anyagok közvetlenül és porképződéstől mentesen beszívhatók zsákból vagy más tartályból. Ebben az esetben kis mennyiségű melléklevegő szükséges a folyékonyság biztosításához.