YTRON-Y - Princip

YTRON-Y stvara cisto aksijalno mlazno strujanje. To omogucava brzo i homogeno mesanje, bez aeracije kod tecnih i viskoznih proizvoda. Vrtlozno kretanje, koje postoji kod obicnih mesalica, je potpuno eliminisano.


Nedostaci obicnih mesalica

 • Radijalan model toka (rotacioni tok)
 • Ne jednako i ne potpuno mesanje
 • Formiranje vrtloga, jaka aeracija (unosenje vazduha)
 • sto ima za posledicu (Oksidaciju, promenu boje, probleme sa razmenom toplote itd.)
 • Sedimentacija
 • Plivanje ne rastvorenih cestica na povrsini
 • Ne potpuno mesanje komponenti u tanku
 • "Mrtve zone" oko pregrada
 • Lokalne sile uticu na produzenje trajana mesanja
 • Proizvod je u direktnom kontaktu sa zaptivkom

Prednosti YTRON-Y mesalice sa mlaznom turbinom

 • Aksijalan model toka
 • Homogeno mesanje
 • Nema unosenja (inkorporiranja) vazduha
 • Nema sedimentacije
 • Nema plivanja proizvoda na povrsini
 • Brzo mesanje svih komponenti u tanku
 • Nema "mrtvih dzepova" / usmerivaci protoka koji sprecavaju stvaranje "dzepova" su integrisani u stator
 • Veoma blag tretman, zahvaljujuci kratkom vremenu zadrzavanja
 • "Vazduzni jastuk" onemogucava dodir proizvoda sa povrsinom mehanicke zaptivke na vrhu osovine

Izbor odgovarajuce YTRON-Y masine zavisi od pojedinacnog slucaja kako bi se dobili optimalni rezultati za svaku posebnu primenu.